Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization) handlar om att förbättra en webbplats placeringar i sökmotorers organiska sökresultat. Genom att identifiera rätt sökord, och över tid förbättra placeringarna på dessa sökord uppnår man ökad relevant trafik, som i sin tur leder till ökad försäljning och exponering mot önskad målgrupp.

Vi vet hur ni på ett kostnadseffektivt sätt får fler kunder genom att vara tillgängliga när någon söker efter den produkt eller tjänst som ni har att erbjuda. Vi ger er optimal synlighet i de största sökmotorerna. Vi följer upp optimeringen med avancerade rapporter som ger er tydlig information om era sökord och besökare samt era konkurrenters.

Sökmotoroptimering - Onpage

Onpage är det arbete som utförs på själva hemsidan. Arbetet består främst av anpassningar och justeringar, i syfte att uppnå en hög synlighet och sökmotorvänlighet. Arbetet börjas med en grundläggande analys av hemsidan samt era valda sökord. Sökordsoptimeringen görs för att få maximal synlighet vid sökning på utvalda nyckelord genom marknadsledande sökmotorer. Fokus ligger på optimering av länknamn, titlar, interna länkar, metadata, sökbarhet, synlighet, interna länkar och övriga.

Sökmotorpositionering - Offpage

Denna del av sökmotoroptimering innefattar åtgärder som genomförs utanför din egna hemsida. Offpage avser ett strategiskt optimeringsarbete som utförs löpande. Denna procedur kallas länkning (sökmotorpositionering) eller offpage -arbete. Syftet här är att höja värdet för er hemsidas namn/ domän över tiden med olika typer av inkommande länkar. Mycket förenklat kan man säga att er hemsida registreras på många, relevanta webbplatser. På så vis får ni fler länkningar från externa webbplatser till er hemsida.

 • Sökordsanalys och målsättning

  Vi kontrollerar först vilka viktiga sökbegrepp som kan leda till en försäljning i er bransch. Vilka sökord använder era potentiella kunder på sökmotorerna. Vad är målsättningen med er sökoptimering? Detta är viktiga frågor för att sökoptimeringen skall riktas mot just ert företags mål och generera den vinst ni förväntar er. Vi undersöker statistik på vilka sökningar som görs med Google inom er bransch och sen rekommenderar vi de rätta sökorden till er. Efter att ni blivit rekommenderade kan ni även själva komma med egna förslag på sökord ni vill ha med.

 • Teknik & optimering påbörjas

  Vi går igenom din hemsida och förbättrar koder och struktur för att bättre möta Googles riktlinjer och för att nå de uppsatta målen. Sökmotoroptimeringen delas upp i två delar, onpage och offpage. Dessa två delar skiljer sig på så sätt att onpage är förändringar och åtgärder som görs på hemsidan, medan offpage är åtgärder som görs utanför hemsidan, exempel på åtgärder offpage kan vara länkbyte eller andra sätt för att få inkommande länkar till hemsidan.

 • Kontinuerligt arbete för bästa resultat

  Det räcker inte att bara göra en sökmotoroptimering en gång, sökmotoroptimering är en färskvara och är i ständig förändring. Det krävs att optimeringen görs ständigt för att en hemsida inte ska tappa sina placeringar. Man får inte glömma att det är många hemsidor som konkurrerar om samma placeringar. Vi arbetar ständigt med hemsidan för att underhålla optimeringen. Vi undersöker vilka starka sidor era konkurrenter har för att på ett strategiskt sätt kunna konkurrera med dem.

 • Löpande rapporteringar

  För att uppnå ett långsiktigt och stabilt resultat och att er hemsida klättrar och stannar i topp krävs ett ständigt arbete med att uppdatera och skapa nytt innehåll. Genom våra detaljerade rapporter kan man enkelt följa upp sin hemsidas utveckling på de valda sökorden. Löpande rapportering skickas ut via e-post. Det tar vanligtvis mellan 6 till 12 månader innan optimeringen ger 100% resultat, beroende på hur stor konkurrensen är i de olika sökmotorerna.

 • Kostnader för sökmotoroptimering

  Priserna baseras på antal sökord som hemsidan ska optimeras utifrån. Kostnaden för en sökmotoroptimerad hemsida består dels av en engångsavgift för en första analys och dels en månadsavgift. För varje nyckelordslänkning som ligger i topp 10 skickas en månatlig avgift beroende på antal nyckelord. Minimiperioden för optimeringen är 12 månader för att kunna få effekt på arbetet som utförs. Bindningstiden är 12 månader och uppsägningstiden ligger på 3 månader.